Anlat Bana öğretmenim

Anlat bana öğretmenim
Eskileri yenileri
Öğret bana, öğret bana
Bir yol göster geleceğe

Bilgi sende ışık sende
Sevgi sende görgü sende
Sabır sende güzel sende

Öğretmenim, öğretmenim
Öğretmenim, öğretmenim

Selahatin İÇLİ