“Ve elbette sen yüce bir ahlak üzeresin” (Kalem/4)
“(Rasûlüm) Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik”    (Enbiya/107)  
“Andolsun ki Rasûlullah,sizin için   Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir”   (Ahzab/21)
PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYAT KRONOLOJİSİ
20 Nisan 571(12 rebiülevvel)           Doğdu
Amine 4 yaşına kadar                       Süt annesi Halime’nin  yanında kaldı
4-6 yaş arası                                      Annesinin yanında kaldı.
6-8 yaş arası                                      Büyükbabası Abdülmuttalib’in yanında kaldı.
8 yaşında                                          Amcası Ebu Talib’in yanına verildi.
12 yaşında                                          Amcası Ebu Talib’le Şam’a bir ticari seyahat yaptı.
17 yaşında                                         Amcası Zübeyir’le Yemen’e bir seyahat yaptı.
20 yaşında                                         Ficar savaşlarına katıldı
20 yaşında                                          hılfulfudul cemiyetine katıldı(Haksızlıkla mücadele için kurulmuştur)
25 yaşında                                          Hz.Hatice ile evlendi.(Kasım,Abdullah,Zeynep,Rukiye ,
Ümmü Gülsüm ve Fatıma adında 6 tane çocukları oldu)
35 yaşında                                         Kâbe hakemliği yaptı.                                               
610(ramazan ayı)                              Nur dağında Hıra mağarasında Peygamberlik gönderildi.
610-613                                             Gizli davet, Dârul  Erkam’da toplanılmıştır,
613                                                    Safâ tepesine çıkarak açık daveti başlatması,
615                                                    Müslümanların baskılar sonucu Habeşistan’a hicreti,
616                                                     Mekkeli müşriklerin müslümanlara boykot ilan etmesi(üç yıl)
619                                                     Amcası Ebu Talip veEşi Hz.hatice’yi kaybetti.(Hüzün yılı)
620                                                     Taif seferi
621                                                     İsra hadisesi (Mekke’den Kudüs’e gece yolculuğu),
621                                                     1. Akabe biatı(Medineli 12 müslümanla görüşmesi)
622                                                     2. Akabe biatı(Medineli 75 müslümanla görüşüp biat alması)
622                                                     Medine’ye  hicret etti
622(Hicretten 8 ay sonra)                  Hz. Aişe ile evlendi
624                                                     Oruç ve zekat farz kılındı.
624                                                     Bedir savaşına katıldı.
625                                                     Uhut savaşına katıldı
627                                                     Hendek savaşına katıldı
628                                                     Mekkelilerle Hudeybiye anlaşmasını imzaladı
628                                                     Önemli merkezlere elçilerle mektup gönderip İslam’a davet etti
628                                                     Hayber’in fethi (Yahudi şehri)
629                                                     Mute savaşı (kendisi katılmadı)
629                                                     Kabe’yi ziyaret etti.(Bir yıl önce eda edilemeyen umrenin yapılması)
630                                                     Mekke’yi fethetti
630                                                     Huneyn savaşına katıldı.
631                                                     Tebük seferi ( düşman karşılarına çıkmadığı için savaş olmadı)
632                                                     Oğlu İbrahim öldü
632 (Şubat ayı)                                  Veda haccını yaptı,yaklaşık yüz yirmi bin kişiye veda hutbesini okudu
8 haziran 632                                    Vefat etti.Kabri Medine’de Mescid-i Nebevinin içinde ,yeşil kubbenin altındadır.kabrinin bulunduğu yere
                                                          Ravza-i Mutahhara denir
“Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki,sizin sıkıntıya uğramanız
Ona çok ağır gelir. O size çok  düşkün , mü’minlere karşı çok  şefkatli, merhametlidir”
(Tevbe/128)