Okuyan: Davut Kaya

Allah'u Ekber
Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusulih. Velyevmilâhiri ve bilgaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ velba’sü ba’del mevti haggun. Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh

Allah en büyüktür
Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe kadere hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna iman ettim. Öldükten sonra dirilmek haktır. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki, Hz. Muhammed (SAV) Onun kulu ve elçisidir