Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Vel’asri.
2. innelinsâne lefî hüsrin.
3. illellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhaggi ve tevâsav bissabr. .

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1- Asra yemin ederim ki,
2. İnsan gerçekten zararardadır.
3. İman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.