Okuyan: Davut Kaya

1. Bismillâhirrahmânirrahîm
2. Elhamdü lillâhi rabbilâlemîn.
3. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn.
4 .İyyâke na'büdü ve iyyâke neste'în.
5. İhdinessırâdal müstegîm.
6. Sırâdallezîne en'amte aleyhim,
7. ğayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn.(Amin)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
2. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
3. O Rahman ve Rahim'dir, 4. Hesap gününün sahibidir.
5. Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.
6-7 Bizi doğru yola, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapmışların yoluna değil.