Okuyan: Davut Kaya

Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Gul hüvallâhü ehad.
2. Allâhüssamed.
3. Lem yelid ve lem yûled.
4. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. De ki: O, Allah birdir.
2. Allah Sameddir.(O hiç kimseye muhtaç değildir, herkes Ona muhtaçtır)
3. O, doğurmamış ve doğurulmamıştır.
4. Hiçbir şey O'na denk değildir.