Okuyan: Davut Kaya

Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Gul yâ eyyühelkâfirûn.
2. Lâ e'büdü mâ ta'büdûn.
3. Ve lâ entüm âbidûne mâ e'büd.
4. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm.
5. Ve lâ entüm âbidûne mâ e'büd.
6. Leküm dînüküm ve liye dîn.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Ey Muhammed! De ki: "Ey kâfirler!
2. "Ben sizin taptıklarınıza tapmam."
3. "Benim taptığıma da siz tapmazsınız."
4. "Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim."
5. "Benim taptığıma da siz tapmıyorsunuz."
6. "Sizin dininiz size, benim dinim banadır."