Okuyan: Davut Kaya

Allah'u Ekber
Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîk. ve nü’minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyk. ve nüsnî aleykelhayra küllehû neşküruke ve lâ nekfüruk . ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.

Allah en büyüktür
Ey Allah’ım! Bize yardım etmeni, bizi bağışlamanı bize doğru yolu göstermeni dileriz. Sana iman eder ve sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükreder nankörlük etmeyiz. Sana isyan edenlerden uzak durur, onları terk ederiz