Okuyan: Davut Kaya

Allah'u Ekber
Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nusallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü. nercû rahmeteke ve nahşâ azabeke inne azâbeke bilküffâri mülhig.

Allah en büyüktür
Ey Allah’ım! Biz yalnız sana kulluk eder, senin rızan için namaz kılar, secde ederiz. Sana yakınlaşmak için çalışıp çabalarız. Rahmetini umar azabından korkarız. Şüphesiz ki azabın seni inkar edenlere erişecektir.