Okuyan: Davut Kaya

Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Liîlâfi gurayşin.
2. Îlâfihim rıhleteşşitâi vessayf.
3. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt.
4. Ellezî ed'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Kureyş’i alıştırdığı,
2 Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için,
3-4 Onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan bu evin (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler.