Okuyan: Davut Kaya

Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe.
2. Mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb.
3. Seyaslâ nâran zâte leheb.
4. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.
2. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.
3. O, alevli bir ateşte yanacak.
4-5 Boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde odun taşıyıcı karısı da (ateşe girecek).