Okuyan: Davut Kaya

Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Gul e‘ûzü birabbinnâsi.
2. Melikinnâsi.
3. İlâhinnâs.
4. Min şerril vesvâsilhannâs.
5. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi.
6. Minelcinneti vennâs.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
114/1-6. De ki: "İnsanlardan ve cinlerden insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların İlahı, insanların Hükümdârı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım."