Okuyan: Davut Kaya

Bismillâhirrahmânirrahîm
1. İzâ câe nasrullahi velfeth.
2. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcen.
3. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhü, İnnehü kâne tevvâbâ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği,
2. Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit
3. Rabbine hamd ederek O'nu tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.