Okuyan: Davut Kaya

Bismillâhirrahmânirrahîm
Rabbenâ âtinâ fiddünya haseneten ve fil âhirati haseneten ve ginâ azâbennâr.
Rabbenağfir lî ve livâlideyye ve lilmü’minîne yevme yegûmül hisâb. bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Ey Rabbimiz! Bize Dünyâda iyilik ver ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azâbından koru.
Ey Rabbimiz! Beni anne babamı ve mü’minleri hesap gününde bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi, senin rahmetinle.