Okuyan: Davut Kaya

Allah'u Ekber
Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü,vettayyibâtü. Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berakâtüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh.

Allah en büyüktür
Bütün iyilikler, güzellikler ve ibadetler yalnız Yüce Allah içindir. Ey Peygamber! Allah’ın selâmı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim üzerimize ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki, Hz. Muhammed (SAV) Onun kulu ve elçisidir.